Miljöplan

Målsättning

J&R skall bedriva sin verksamhet med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Därför har följande åtgärder vidtagits:

Avfallshantering projekt

Källsortering enligt nedan:


 • Gipsavfall

 • Plåt och järnskrot

 • Brännbart

 • Blandat avfallAvfallshantering kontorKällsortering enligt nedan:

 • Kontorspapper

 • Tidningspapper

 • Farligt avfall: t ex. batterier, kemikalier mm.

 • Wellpapp

 • Lysrör

 • Glödlampor

 • Lågenergilampor

 • Aerosoler

 • Plastsortering

 • Färgat glasMaterialhantering

 • Då noggrann mängdning av material sker före beställning, så kan spill och felbeställningar minimeras.

 • Fuktmätning skall utföras på trä i konstruktioner som ev. varit utsatt för fukt, och dokumenteras i egenkontrollen. Naturligtvis byggs inget fuktigt material in i någon konstruktion.

 • Fuktmätning i betonggolv innan golvläggning skall utföras och dokumenteras tills betonggolvet är beläggningsbart.Transporter

 • Samordning av leveranser och transporter skall ske i största möjliga mån för att minska utsläpp av växthusgaser.

 • Samåkning sker om så är möjligt.Elkonsumtion för verksamheten (fastighet och produktion)

 • J&R köper sedan 2008 miljömärkt el.

 • Uppvärmning med värmepumpar.

 • LED-lampor på kontorsdelen.

 • J&R:s egen fastighet är under 2013 och 2014 tilläggsisolerad för att bl a minska erförbrukningen.
Fordonspark och inventarier

 • J&R har en modern fordonspark och har som målsättning att successivt byta ut den till miljöfordon.

 • Sex st Euro 6-klassade bilar inköpta under 2019.

 • En Euro 6-klassad lastbil inköpt våren 2019.

 • Några fordon körs på HVO 100 (fossilfritt bränsle).

 • J&R äger sina inventarier och vårdar dessa, vilket bidrar till mindre oplanerade inköp/onödig konsumtion.
Arbetsmiljö

 • Egna liftar.

 • Egen Combistrong ställning.

 • Egna trapptorn och ställningar.

 • Egen combisafe.

 • Personalkurser i lift, HLR, truck och hjullastare.


Ovan bidrar till att J&R kan ha full kontroll på skyddsarbeten på projekten, och kan använda sig av väl beprövade skyddsåtgärder som är kostnadseffektiva.
Miljömål

J&R:s miljömål är att vi skall försöka uppnå mätbara positiva miljöeffekter i vår verksamhet.

Detta redovisas årsvis enligt nedan.

J&R har hittills färdigställt ett Miljöbyggnad Brons projekt och fyra Miljöbyggnad Silver projekt.

Två av Miljöbyggnad Silver projekten har klarat verifieringskraven och är godkända.

De två övriga Miljöbyggnad Silver fastigheterna är inne i verifieringsfasen.

Vi håller även på med tre nya Miljöbyggnad Silver projekt som kommer att vara färdigställda hösten 2020.

Sedan tidigare har vi även producerat några Green Building Byggnader, och en ny Green Building byggnad har vi även uppfört under 2019.Lerum 2020-04-30

JOHANSSON & REHN BYGGNADS ABErik Johansson