Pågående projekt

Nybyggnad kontor och produktion, Fria Bröd

Beställare: Fria Fastigheter i Väst AB

Produktionstid: Januari 2021 - April 2022

Projektansvarig: Sven Johansson

Produktionsansvarig: Erik Johansson

Platschef: Jakob Johansson / Alexander Torstensson

Nybyggnad kontor och produktion, ATAB

Beställare: Castellum Sandsjöbacka Fast. AB

Produktionstid: Januari 2021 - Januari 2022

Projektansvarig: Sven Johansson

Produktionsansvarig: Erik Johansson

Platschef: John Lycke

Nybyggnad verksamhetslokaler

Beställare: Ruter 5 Anläggning AB

Produktionstid: Juni 2021 - Februari 2022

Projektansvarig: Sven Johansson

Produktionsansvarig: Erik Johansson

Platschef: Peter Jönsson

Nybyggnad kontor och lager,  Mini Gross

Beställare: Dora Fastighets AB

Produktionstid: Oktober 2021 - September 2022

Projektansvarig: Sven Johansson

Produktionsansvarig: Erik Johansson

Platschef: Mattias Hagelberg

Tillbyggnad Mark Bric

Beställare: AB Elvägen 1

Produktionstid: November 2021 - April 2022

Projektansvarig: Sven Johansson

Produktionsansvarig: Erik Johansson

Nybyggnad verksamhetslokal

Beställare: Asfalttjänst AB

Produktionstid: Januari 2022 - Augusti 2022

Projektansvarig: Sven Johansson

Produktionsansvarig: Erik Johansson

Platschef: Peter Jönsson

2020-03-26

Nybyggnad industrifastighet, Gamlestaden.

Beställare: J&R Fastigheter Väst 1 AB.

Produktionstid: September 2021 - Oktober 2022

Projektansvarig: Sven Johansson.

Produktionsansvarig: Erik Johansson.

Platschef: Jakob Johansson.

 

2016-07-08

Detaljplan bostäder, Hede Ängar

I Lerums kommun (Stenkullen) pågår framtagning av detaljplan för ca 260 bostäder, förskola och skola inkl. idrottshall i naturskönt läge, med direkt anslutning till samhället och bra kommunikationer.

 

2011-11-01

Div. arbeten åt Essity.

Beställare: Essity Hygiene and Health AB.
Produktionstid: Pågående
Projektansvarig: Erik Johansson
Produktionsansvarig: Peter Jönsson
Platschef: Johnny Ahlberg